skip to Main Content

Proč studovat indonéštinu?

Naučíte se nový jazyk, kterým mluví více než 270 miliónů lidí, a zdokonalíte se v angličtině
Během bakalářského studia si osvojíte indonéský jazyk minimálně na úrovni B2 globální stupnice společného evropského referenčního rámce. Budete bez problémů komunikovat na všechna běžná témata, budete schopni oboustranného překladu středně odborného textu, tlumočení v běžných situacích i vedení obchodní korespondence a jednání. Vybrané předměty jsou vyučovány v angličtině.

Nejlepší z vás stráví semestr na indonéské vysoké škole
Na základě dosažených studijních výsledků budou moci někteří z vás strávit zimní semestr třetího ročníku na partnerských univerzitách v Indonésii, kde nabyté znalosti a dovednosti aplikujete do praxe. Mezi další možnosti pobytu v Indonésii patří krátkodobé stáže ve vzdělávací a environmentální oblasti, které také přispívají k většímu porozumění reálií celé Jihovýchodní Asie. Během těchto pobytů se obohatíte o mnohé kontakty pro svůj další profesní i osobní život a růst.

Zajistíte si dobré uplatnění v praxi
Studiem indonéštiny získáte výjimečné znalosti a dovednosti pro své budoucí uplatnění v různých oblastech ziskového i neziskového sektoru, včetně mezinárodních institucí, státní správy, předních mezinárodních obchodních společností, ale také např. v oblasti překladatelství. Široké kulturní povědomí budete moci aplikovat například v oblasti cestovního ruchu nebo i v politických a hospodářských agendách. Díky získanému teoretickému základu získáte rovněž dobré předpoklady pro vědeckou práci. Indonesistice se v českém prostředí doposud věnovalo minimum odborníků a vzhledem k rozlehlosti, rozmanitosti a vzrůstající důležitosti země v globalizovaném světě se jedná o oblast, která do budoucna nabízí nesčetné možnosti odborné seberealizace.

Co u nás můžete studovat?

Náš obor Indonéská studia je jeden z jen několika obdobných programů v celé Evropě. Vzhledem k velikosti Indonésie a jejímu kulturnímu a ekonomickému potenciálu je program připraven tak, aby vytvořil na bakalářské úrovni především široké povědomí o diverzitě a pestrosti Indonésie. Program zároveň zasazuje studium Indonésie do kontextu jejích asijských sousedů a zabývá se také vztahy a vlivy mezi hlavními asijskými kulturami.

Indonésie je rozmanitá země s tropickou přírodou, bohatou kulturou a mnohými společenskými a kulturními odlišnostmi. S více než 270 miliony obyvatel jde o čtvrtý nejlidnatější stát rozprostírající se na více než 16 000 ostrovech obývaných více než 750 různými etniky hovořícími více než 350 různými jazyky. Nepřekvapí, že národním mottem Indonésie je Bhinneka Tunggal Ika, jednota v rozmanitosti.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Naučíte se jazyk, kterým komunikuje téměř čtvrt miliardy lidí a porozumíte jejich kultuře a společnosti.

• Indonésii budete studovat na Katedře asijských studií, která Vám poskytne rámec pro chápání indonéské kultury a společnosti v širším kontextu Asie.

• Katedra disponuje nabídkou studia dalších asijských jazyků (japonština, čínština, korejština, vietnamština, kantonština, thajština) a předměty zaměřenými na kulturní reálie Asie.

• Výuka probíhá v nádherných historických budovách přímo v centru města, odkud jsou snadno dosažitelné studentské koleje a další univerzitní budovy Filozofické fakulty a samozřejmě i kulturní a společenské dění v centru Olomouce.

• Již brzy zažijete na vlastní kůži, že Olomouc je malebné město s neuvěřitelnou studentskou atmosférou.

Co pro to musíte udělat?

• Do 15. března 2023 nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníte?

  • mezinárodní instituce (OSN, orgány EU, UNESCO, ASEAN apod.)
  • státní sektor (ministerstva, orgány státní správy apod.)
  • mezinárodní obchodní společnosti
  • vědecká činnost
  • cestovní ruch (incoming, outgoing)
  • překladatelství
  • neziskový sektor (ochranářské organizace, sociální programy apod.)

Chcete studovat v zahraničí?

Nabízíme mnoho možností studia a výzkumných pobytů v zahraničí. Od semestrálních pobytů na nejlepších indonéských univerzitách (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada a Universitas Airlangga) přes výzkumné pobyty až po aktivity v neziskovém vzdělávacím sektoru Indonéské republiky. Jsme součástí evropských studentských výměnných pobytů Erasmus a také programu Erasmus+ zaměřeného na mimoevropské destinace. Během pobytu v zahraničí si nejen zdokonalíte jazykovou výbavu, ale zároveň zde dostanete příležitost si vyzkoušet své znalosti v praxi.

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

2000px-Instagram_logo.svg
Back To Top